Det hjälper att tala om sin oro

Om coronaviruset eller nyhetsrapporteringen orsakar oro lönar det sig att vara i kontakt med församlingens medarbetare. Församlingarna agerar enligt hälsomyndigheternas råd och i samarbete med dem.

Kyrkans samtalstjänst är till för dig när du behöver någon som lyssnar på dina bekymmer. De som dejourerar i samtalstjänsten är utbildade frivilliga anställda inom kyrkan.

Efter de streamade gudstjänsterna kommer kyrkorna att hålla öppet för bön och själavård i två timmars tid. Personal finns på plats för enskilda samtal.

I fall du vill prata, känner oro, har frågor och vill ha kontakt finns församlingen till för dig. Församlingens kontaktuppgifter hittar du här! och i S:t Sigfrids Kungörelser.